Sukuseuran hallitus on päättänyt toimittaa Myllerien sukukirjasta uuden painoksen. Tätä tarkoitusta varten Sukuseuran hallitus aloittaa tiedonkeruun Myllerien sukuun kuuluvista henkilöistä.

Sukukirjan edellinen, 2. korjattu painos on vuodelta 2004. Kuluneiden 15 vuoden aikana on tapahtunut paljon muutoksia. Uusia Myllereitä on syntynyt, mutta valitettavasti joukkomme on myös harventunut.. Näin ollen kirjan 3. painokselle on tarvetta ja kysyntää.

Uusi painos, kuten edellisetkin tulee olemaan matrikkelimuotoinen. Kirjan “tauluihin” tulee ensin Myllerin sukuun kuuluvan nimi (kaikki etunimet ja sukunimi), syntymäaika ja -paikka sekä ammatti. Seuraavalle riville tulevat puolison tiedot. Myös lasten nimet sekä syntymäajat ja -paikat laitetaan tauluun.

Omaiset voivat täyttää kaavakkeen poismennettein puolesta.

Tarvittaessa tietoja voi lisätä myös lomakkeen kääntöpuolelle. Tiedot voi myös lähettää vapaamuotoisesti sähköpostilla sukuseura@myllerit.fi.

TÄRKEÄÄ: Jos olette jo sukukirjassa niin vanhan taulun numero tulee merkitä lomakkeeseen. Näin voimme yhdistää muuttuneet tiedot oikeisiin henkilöihin. Jos olette uusi nimi sukukirjassa niin laittakaa rasti lomakkeen yläreunassa olevalle riville.

Sukuseuran kirjaustyötä helpottaisi suuresti, jos sisarukset nimeäisivät joukostaan yhden henkilön, joka keräisi kaikkien tiedot toimitettavaksi ja toimisi yhteyshenkilönä sukuseuran hallitukseen.

Tietojen antaminen on tietenkin täysin vapaaehtoista eikä sukuseuran hallituksen toimesta lisätä mitään annettujen tietojen lisäksi.

Täytetty lomake pyydetään palauttamaan 30.4.2019 mennessä osoitteeseen
Raili Seppälä-Lehto, Mannerheimintie 57 A 1, 00250 Helsinki.

Sukuseuran hallitus ottaa mielellään vastaan myös yksityiskohtaisempaa tietoa Myllerien elämästä mm. eri asuinpaikoista, scannattuja valokuvia ja kertomuksia perheiden vaiheista. Osa näistä julkaistaan luvalla kirjan etuosassa ja osa suunnitteilla olevassa historiikissa Myllerin suvun vaiheista.

Lisätietoja antavat Raili Seppälä-Lehto p. 040-1586100 ja Jaakko Myller 050-4960688

| Lataa henkilötietolomake |