Sukuseura

Yleistä Myllerien Sukuseura ry:stä

Myllerien Sukuseuran toiminta-ajatus

Yhdistyksen nimi on Myllerien Sukuseura ry. ja sen kotipaikka on Kiihtelysvaaran kunta ja toimialue koko maa.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä kokouksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä suvun vaiheita, kehittämällä suvun keskuudessa tehtävää sukututkimusta sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, panna toimeen asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja.
Sukuseuran historiaa

Myllerit kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteen Kiihtelysvaaraan heinäkuussa 1988. Kokoonkutsujina olivat Mauno Myller ja Eila Mononen Nurmeksesta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin tuolloin Mauno Myller ja sihteeriksi Maija Myller.

Varsinainen perustamiskokous pidettiin Joensuussa 22.7.1990. Seuran puheenjohtajaksi valittiin tällöin Mauno Myller Nurmeksesta ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Maija Myller Outokummusta. Samassa kokouksessa Myllerien Sukuseuran kotipaikaksi hyväksyttiin Kiihtelysvaaran kunta ja toimialueeksi koko maa. Jo tuolloin toimintansa yhdeksi tavoitteeksi Myllerien Sukuseura asetti sääntöihin pohjautuen mm. suvun juurien selvittämisen. Sukuseura hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 20.1.1992.