Stipendi

Myllerien Sukuseura ry:n stipendien säännöt

Stipendin tarkoituksena on kannustaa ja palkita Myllerien sukuun kuuluvia koululaisia ja opiskelijoita heidän opinnoissaan ja harrastuksissaan.

Myllerien Sukuseura ry:llä on jaettavissa kolmen vuoden välein kolme stipendiä. Kaksi 100 euron arvoista stipendiä koululaisille 7-15v ja yksi 300 euron arvoisen stipendin 16-25 vuotiaalle opiskelijalle.

Hallitus varaa mahdollisuuden muuttaa jaettavien stipendien suuruutta stipendirahaston ja sukuseuran varallisuuden mukaisesti. Sukuseuran jakamien stipendien määrää voidaan lisätä tai vähentää ja vastaavasti jaettavan rahan suuruutta lisätä tai vähentää. Myllerien Sukuseura ry hallituksen tulee hyväksyä muutokset.

Stipendien hakuajan alkamisesta ilmoitetaan sukuseuran internet-sivuilla sukukokousvuoden tammikuun alussa. Hakuajan päätyttyä sukuseuran hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ennen seuraavaa sukukokousta ja valitsee stipendien saajat.

Hakijan on Myllerien Sukuseura ry:lle osoittamassaan vapaamuotoisessa hakemuksessa selvitettävä, mihin tarkoitukseen hän haluaa käyttää stipendin. Esimerkiksi stipendejä voi hakea opiskelun tukemiseen, harrastuksen tukemiseen tai tarpeellisen harrastusvälineen hankkimiseeen.

Myllerien Sukuseura ry:n hallitus avaa stipendejä varten erillisen pankkitilin ja hallitus vastaa siitä, että tilillä on stipendejä varten tarvittava pääoma. Perustettavaa stipendirahastoa voi kartuttaa mahdollisten lahjoitusten ja testamenttien avulla. Stipendirahaston kartuttamiseksi voidaan järjestää myös erilaisia tapahtumia ja arpajaisia.

Stipendirahaston tilinumero tullaan ilmoittamaan sukuseuran internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä aika ajoin sukuseuran jäsenille lähetettävissä tiedotteissa.

Stipendi on lunastettava vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Myllerien Sukuseura ry:n hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 22.05.2017